Zawiadomienie Wójta Gminy Rokietnica dot. wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „przebudowie/rozbudowie 2428P Sobota- Golęczewo”