Nieprawidłowe znaki w Golęczewie

Po raz pierwszy znaki z nieprawidłową nazwą naszej miejscowości pojawiły się w 2020 r. Na znakach zamiast GOLĘCZEWO pojawiło się GOŁĘCZEWO. Nieprawidłowość została zgłoszona do UG i znaki zostały wymienione. Jednak w ostatnim czasie pojawiają się sygnały od mieszkańców, że ponownie w Golęczewie pojawiły się znaki z nazwą miejscowością GOŁĘCZEWO.

W związku z tym, zwracam się z prośbą do mieszkańców Golęczewa o sprawdzenie na swoich ulicach tabliczek z nazwami ulic i nazwą miejscowości. W przypadku nieprawidłowości proszę o informacje poprzez SMS, telefon (792-030-980), Messenger (Sołectwo Golęczewo) lub email ([email protected]), najlepiej ze zdjęciem i opisem lokalizacji.

Znaki musza być jak najszybciej wymienione.

Na dzień dzisiejszy wiem o nieprawidłowych znakach przy ul. Strażackiej i ul. Oświatowej od strony ul. Bocznej.