Ankieta w sprawie „KODEKSU REKLAMOWEGO”

W związku z podjęciem, przez Radę Gminy Suchy Las, uchwały nr XXIII/256/16 z dnia 27 października 2016 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, i ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane zapraszamy do udziału w anonimowej ANKIECIE, której celem jest poznanie Państwa opinii w sprawie wprowadzenia na terenie gminy Suchy Las tzw. uchwały reklamowej.

Link do Ankiety

Ankietę można przesłać na adres [email protected]  lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Gminy Suchy Las, lub przysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Suchy Las ul. Szkolna 13, 62-002 Suchy Las – najpóźniej do dnia 31 marca 2017 r.