Projekt zagospodarowania stawu przy ul. Tysiąclecia

Fragmenty opisu projektu:

„Projekt zagospodarowania zieleni uwzględnia zachowanie wszystkich dojrzałych rodzimych roślin drzewiastych. Bez czarny pozostanie bez ingerencji.
Należy dokładnie oczyścić brzegi z trzcin i pałek oraz zastosować w granicy działki, na brzegu stawu, pionowe przegrody zapobiegające ponownemu zarastaniu.
Faszynowanie brzegów przeprowadzić w taki sposób by nie zwiększać stromizny zboczy brzegowych, ale raczej ją złagodzić.”

„Teren objęty opracowaniem po zagospodarowaniu pełnił będzie funkcję ogólnodostępnego, zagospodarowanego terenu rekreacji dla mieszkańców Golęczewa…
Aby zachować odpływ wód opadowych z ul Tysiąclecia na teren działki wokół stawu, zaprojektowano zagłębienie w formie rowu o łagodnej linii i zmiennej szerokości.
Zagłębienie wyłożyć należy otoczakami jasnymi o frakcji 40-80 mm, między którymi woda swobodnie będzie przepływać…
Studnię należy zachować, wykorzystując jej lokalizację jako akcent rzeźbiarski otoczony nasadzeniami roślinnymi i utwardzeniem z kamienia. Dodatkowo zaprojektowana kolista forma utwardzenia w południowo-zachodniej części działki wraz z koncentryczną aranżacją terenu wokół studni mają na celu optyczne zwężenie i urozmaicenie formalne oraz materiałowe placu
prowadzącego do pomostu.
Pomost drewniany zaprojektowano na wprost wejścia głównego. Jest wysunięty nieco przed krawędź stawu. Punktem wyjścia dla ukierunkowania pomostu była atrakcyjność otwarć widokowych – na kulisowo piętrzącą się zieleń, nie na zabudowania…
Ścieżka północna kończy się ślepo, natomiast ścieżką południową można dotrzeć do ul. Stawnej, przez furtkę w nowo projektowanym ogrodzeniu.
Przy projektowanych ścieżkach zlokalizowano ławki parkowe.
Lokalizację ławek i układ ścieżek dopasowano do istniejącej lokalizacji drzew, aby odpoczywającym zapewnić cień od początku korzystania z terenu, zanim jeszcze nowe nasadzenia będą mogły pełnić funkcję ochrony przed słońcem.”