Zmiana terminu zamknięcia przejazdów

Firma PORR S.A. jako Lider konsorcjum Wykonawcy inwestycji pod nazwą „Modernizacja linii kolejowej nr 354 Poznań Główny PoD-Chodzież-Piła Główna” na podstawie zatwierdzonego projektu tymczasowej organizacji ruchu numer ZDP.IR.4101.173/17.BK z dnia 24-08-2017 r. informuje o zamknięciu przejazdów kolejowych:

– w ciągu ul. Dworcowej w Golęczewie gm. Suchy Las w km 13+916. linii kolejowej nr 354 w dniu 27 października 2017 w godz. od 6:00 do 11:00.

– w ciągu ul. Golęczewskiej w Chludowie, gm. Suchy Las w km 15+305. linii kolejowej nr 354 w dniu 28 października 2017 w godz. od 6:00 do 22:00.

– w ciągu ul. Dworcowej w Chludowie gm. Suchy Las w km 16+722. linii kolejowej nr 354 w dniu 30 października 2017 w godz. od 6:00 do godz. 22:00.

Zamknięcia związane są z oczyszczaniem podtorza na w/w przejazdach. Informujemy, że powyższe dni/godziny mają charakter orientacyjny, a czas zamknięcia może być krótszy.