ZEBRANIE WIEJSKIE (NADZWYCZAJNE)

W środę 17 października 2018 r. o godz. 18.00
na prośbę Wójta Gminy Suchy Las zwołuję nadzwyczajne zebranie wiejskie,
na które mam przyjemność zaprosić mieszkańców Golęczewa.

Celem zebrania jest podjęcie uchwały nadania nazwy drodze technicznej biegnącej w swojej części na terenie sołectwa Golęczewo.

Miejsce zebrania świetlica wiejska.

Porządek zebrania:
1. Powitanie zebranych.
2. Ustalenie porządku zebrania.
3. Podjęcie uchwały w celu nadania nazwy ulicy Gottlieba Daimlera.
4. Wolne głosy i wnioski.
5. Zamknięcie zebrania.

Przemysław Majkowski