Informacja dla mieszkańców ulicy Dworcowej!

SZANOWNI PAŃSTWO
MIESZKAŃCY ULICY DWORCOWEJ
W GOLĘCZEWIE

Informujemy, że sieć kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworcowej
w Golęczewie (
na odcinku od ulicy Tysiąclecia do ulicy gminnej 1) została odebrana i przekazana do eksploatacji spółce AQUANET SA.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ZRZUTU ŚCIEKÓW
DO WYBUDOWANEJ
SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ!!!

Właściciele posesji, którzy podpisali i odesłali umowy ze spółką AQUANET SA mogą przystąpić do wykonania instalacji wewnętrznej i wpięcia swoich instalacji do wybudowanych w ramach Inwestycji studzienek rewizyjnych na posesjach.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapisami w umowach ze spółką AQUANET SA właściciel posesji jest zobowiązany powiadomić pisemnie spółkę AQUANET SA o przyłączeniu instalacji wewnętrznej na nieruchomości oraz przekazać aktualny stan licznika wodomierzowego na dzień zrzutu ścieków.