Podziękowania

Wszystkim tym, którzy złożyli mi życzenia z okazji Dnia Sołtysa
czy to osobiście, telefonicznie, czy też za pomocą elektronicznych środków przekazu
składam serdeczne podziękowanie za pamięć
oraz za okazaną mi życzliwość.
Z wyrazami szacunku
Przemysław Majkowski
Sołtys Golęczewa