Wyniki wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej oraz podziękowanie

W środę 20 marca 2019 r. w świetlicy w Golęczewie
odbyły się wybory Sołtysa oraz Rady Sołeckiej.

Nowym Sołtysem w kadencji 2019-2024 została Pani Katarzyna Kachel.

Rada Sołecka w poszerzonym składzie przedstawia się następująco:
1. Małgorzata Kaźmierowska
2. Małgorzata Stańko
3. Aneta Knaupe
4. Ewelina Sienko-Tórz
5. Barbara Dudzik
6. Jan Sroka
7. Arkadiusz Bryś
8. Jarosław Rewers
9. Mariusz Baranowski
10. Michał Mełczyński

W swoim imieniu chciałbym bardzo serdecznie podziękować
mieszkańcom Golęczewa za osiem lat współpracy.

Szczególne podziękowania kieruję do tych osób, z którymi osobiście współpracowałem.
Pomogli mi oni w realizacji wielu zadań, które wpisały się trwale w krajobraz naszej wsi
i na pewno w niezwykły sposób wyróżniają ją na tle innych miejscowości.

Składam podziękowania Radzie Sołeckiej poprzednich kadencji.
Składam wyrazy głębokiego szacunku i podziękowania dla tych z Państwa,
którzy oddali swój głos na moją osobę.

Życzę mieszkańcom Golęczewa wszelkiej pomyślności i zdrowia.
Życzę zadowolenia z zamieszkania właśnie w tym szczególnym miejscu,
gdzie ostatnie zmiany widać na każdym kroku.

Postęp niesie za sobą nieodwracalne skutki, miejmy tylko nadzieję, że nie przysłoni on charakteru wsi, jej niezaprzeczalnych walorów, dla których nowi mieszkańcy właśnie tutaj zdecydowali się sprowadzić, a rodowici Golęczewianie w niej zostać.

Z poważaniem
Przemysław Majkowski