Dotacja Starostwa Powiatowego na wymianę dachu z eternitu

Starostwo Powiatowe przypomina o zbieraniu (do 15.07.2019 – pon) wniosków o dotację, tym razem na WYMIANĘ DACHU Z ETERNITU.

II. Dotacja Starostwa obejmuje 100% kosztów zdjęcia, wywozu i utylizacji eternitu.

III. Koszty po stronie właściciela – zakup i montaż nowego dachu.

Więcej informacji (w tym wnioski) na: https://www.bip.powiat.poznan.pl/1588,azbest