Inwestycje w Golęczewie!!!

Wczoraj rozmawiałam z Panem Pawłem Koteckim -kierownikiem robót INFRADROG, który zobowiązał się na zebraniu wiejskim do usunięcia nadmiaru piasku na chodnikach w ciągu ul. Dworcowej. W dniu wczorajszym i dzisiejszym pracownicy ww. firmy piasek usunęli.

Dzisiaj rozmawiałam z Panem Karolem Drygas – kierownikiem budowy kanalizacji sanitarnej, między innymi w ciągu ul. Lipowej, który zobowiązał się, do polewania wodą tej drogi w celu zmniejszenia utrudnienia w postaci tabunu unoszącego się pyłu.

Dziękuję mieszkańcom, że na bieżąco informują UG, kierowników budów oraz mnie o sytuacjach, które mają miejsce w obszarach inwestycyjnych, taka komunikacja przełoży się na minimalizowanie skutków inwestycji w Golęczewie.

Katarzyna Kachel
Sołtys Sołectwa Golęczewo