Powrót do aktywności zawodowej – warsztaty dla kobiet

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w bezpłatnych warsztatach organizowanych w Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy ulicy Szyperskiej 14 w Poznaniu. Zajęcia skierowane są do kobiet, które po przerwie w aktywności zawodowej zamierzają powrócić na rynek pracy.

Termin: 25 – 26 lipca 2019, godziny: 9:00 – 13:30.
Zapisy pod numerem telefonu: 61 846 38 52/54.