Nowa baza Oświatowa w Golęczewie

Dnia 29.11.2019 r. odbyło się otwarcie nowego przedszkola w Golęczewie.

Choć w tym szczególnym dniu pogoda nas nie rozpieszczała, bo było zimno i wietrznie, nastroje i dobra energia nas nie opuszczała. Uroczystość otwarcia przedszkola została podzielona na dwie część, pierwsza odbyła się przed przedszkolem przy ul. Oświatowej 1 a druga w świetlicy wiejskiej w Golęczewie.

Uroczystość prowadziła Pani Danuta Kamińska kierownik Filii szkoły w Golęczewie oraz Pani Katarzyna Kachel Sołtys Golęczewa i w-ce prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Edukacja dla Golęczewa”

Swoją obecnością zaszczycili nas:

– Pani Elżbieta Leszczyńska – Wielkopolska Kurator Oświaty oraz Pani Maria Jedlińska Pyssa – dyrektor Nadzoru Pedagogicznego;
– Pan Bartłomiej Wróblewski – poseł na sejm Rzeczypospolitej Polskiej z Poznania,:
– Pan Grzegorz Wojtera – Wójt Gminy Suchy Las wraz pracownikami Urzędu Gminy Suchy Las oraz Pani Anna Ankiewicz – Przewodnicząca Rady Gminy Suchy Las wraz z Paniami i Panami radnymi;
– Pani Urszula Ćwiertnia była Radna i Pan Marian Bajer obecny Radny Gminy Suchy Las z Golęczewa;
– ks. Krzysztof Andrzejewski – Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej pw. Narodzenia NMP. Sobota;
– Panie i Panowie Sołtysi, przewodniczący rad osiedli ościennych miejscowości, członkowie Rad Sołeckich i Sołectwa Golęczewo oraz Pan Przemysław Majkowski były Sołtys Golęczewa;
– Pan Krzysztof Antkowiak dyrektor Zespołu Szkół w Chludowie i dyrektorzy gminnych placówek oświatowych oraz dyrektorzy gminnych jednostek organizacyjnych;
– Prezesi i reprezentanci organizacji społecznych działających w Golęczewie i okolicznych miejscowości;
– Pan Michał Begier Prezes firmy BGR BAU wraz z kierownictwem budowy i nadzorem inwestorskim;
– Grono pedagogiczne, Uczniowie szkoły i dzieci przedszkolne oraz Przewodniczący i członkowie Rady Rodziców w Chludowie i w Golęczewie a także Rodzice naszych uczniów, nie zabrakło również mieszkańców Golęczewa i przybyłych na tą okoliczność gości.

Pani Danuta Kamińska przywitała obecnych słowami:

„Warto marzyć, bo Marzenia się spełniają. Często trzeba czekać, ale to co ważne i wartościowe wymaga wysiłku, determinacji i cierpliwości. Dziś zapisujemy kolejną, piękną kartę historii Golęczewa. A my wszyscy będziemy tego świadkami”

a w dalszej części powiedziała:

„Zaangażowanie a przede wszystkim podjęte działania wielu osób od wielu lat sprawiły, że jesteśmy teraz w tym miejscu. Za Wasza pracę – za to, że nigdy nie zwątpiliście Państwo w sens i potrzebę swoich działań, po to, aby nasze dzieci miały godne warunki do zabawy i nauki Serdecznie dziękuję.
W imieniu przedszkolaków, kadry pracowniczej i rodziców dziękuję również władzom za słuszne decyzje – a firmie budowlanej i wszystkim wykonawcom za solidność.”.

Pani Katarzyna Kachel przypomniała dzień wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę przedszkola:

„28 listopada ubiegłego roku spotkaliśmy się tutaj w tym samym miejscu na uroczystości wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę przedszkola. Pamiętam jak Pan Wójt w przemówieniu zaznaczył, że dzień ten jest zwieńczeniem dyskusji na temat bazy oświatowej w Golęczewie. Dodał, że nie jest to ostatnie słowo i będzie robił wszystko, żeby warunki do nauki dla małych i młodych mieszkańców Golęczewa były jak najlepsze a dzień wmurowania aktu erekcyjnego jest dobrym przykładem tego, że współpraca stowarzyszeń, organizacji środowiskowych z władzami gminy przynosi efekty. Nadmienił również, że bez naszego zaangażowania potrzebne decyzje nie byłyby podjęte i zrealizowane. I że cieszy się, że powstający budynek przedszkola, jako pierwszy etap Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, możemy nazwać naszym wspólnym sukcesem.”

a w kolejnej części powiedziała:

“Przy okazji dzisiejszej uroczystości nadmienić należy, że dyskusje z władzami Gminy na temat bazy oświatowej w Golęczewie prowadzone są, od co najmniej ćwierć wieku. Od 2013 r. liczba dzieci w przedszkolu i szkole wzrosła diametralnie i nadal rośnie, a tym samym warunki lokalowe do nauki i zabawy stawały się nie do zaakceptowania. Dlatego w październiku 2015 roku rodzicie dzieci szkolnych i przedszkolnych założyli Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Edukacja dla Golęczewa”, żeby intensywnie rozpocząć działania zmierzające do budowy zespołu szkolno-przedszkolnego.”.

Podczas uroczystości dzieci, które będą uczęszczać do nowego przedszkola wraz z wychowawcami przygotowały występy artystyczne. Podczas występów radośnie śpiewały i tańczyły i nie zraziła je nieprzychylna pogoda.

Sołtys Golęczewa i Pani Małgorzata Weymann, w-ce przewodnicząca Rady Rodziców szkoły i przedszkola w Golęczewie odsłoniły pamiątkową tablice. Na tablicy znalazł się napis „NA PAMIĄTKĘ OTWARCIA PRZEDSZKOLA W GOLĘCZEWIE 29.11.2019 ROKU” W dniu uroczystości nie mogło zabraknąć uroczystego przecięcia wstęgi, który to nieodwołalnie sprawił, że przedszkole zostało otwarte, a dzieci rozpoczną w nim swoją edukację już od 02. 12.2019 r.

Nasi goście podczas uroczystości wygłosili liczne przemówienia oraz obdarowali przedszkolaków licznymi prezentami i niespodziankami. Pan Wójt Grzegorz Wojtera podczas wystąpienia  powiedział, że jest przekonany, że dobrych dni dla Golęczewskiej oświaty jeszcze będzie bardzo wiele. Trzymamy Pana Wójta za słowo i wierzymy, że nowoczesne przedszkole to dopiero pierwszy etap bazy oświatowej w Golęczewie. Pamiętajmy, że przedszkole zostało zaprojektowane razem ze szkołą, w kompleksie szkolno przedszkolnym, w których murach zaprojektowano również salę gimnastyczną a na zewnątrz boisko i plac zabaw, dla szkolnych dzieci. Projekt Zespołu Szkolno Przedszkolnego uzyskał pozwolenie na budowę, lecz tylko inwestycja budowy przedszkola została doprowadzona do końca.

Pod koniec pierwszej części uroczystości wszyscy zostali zaproszeni do zwiedzania nowego nowoczesnego przedszkola oraz o wpis do księgi pamiątkowej. Przedszkole w tym dniu było dostępne dla zwiedzających do godziny 17.00.

Druga część uroczystości odbyła się w przygotowanej przez Radę Rodziców, przy wsparciu dzieci i grona pedagogicznego świetlicy wiejskiej.  Na gości czekał tort przygotowany na tą okoliczność oraz pyszne ciasta upieczone przez rodziców.

Na sali obejrzeliśmy przygotowaną przez Panią Ilonę Ciok prezentacje przedstawiającą kolejne etapy budowy przedszkola i zagospodarowanie terenu wokół niego. Na sali po raz kolejny goście wygłosili przemówienia. Pan Marian Bajer przedstawił historię Golęczewskiej szkoły i przypomniał, że szkoła w Golęczewie była szkołą samodzielną, że od 1986 roku szkoła miała 5 klas, w latach 1991-1993 6 klas, od 1993 -1999 4 klasy, rok szkolny 1999/2000 5 klas, od 2000 do 2004 roku 6 klas i oddział przedszkolny (historia szkoły w Golęczewie dostępna jest na http://edukacjadlagoleczewa.pl/historia-szkoly/). Pan Wójt podczas przemówienia podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do powstania przedszkola.

Uroczystość otwarcia nowego przedszkola w Golęczewie w dniu 29 listopada 2019 r. przy ulicy Oświatowej 1 na długo pozostanie w naszej pamięci. Budynek przedszkola to najnowocześniejszy budynek oświatowy w naszej gminie.

Dziękuje wszystkim za przygotowanie tej uroczystości, począwszy od firm wykonawczych, które doprowadziły do zakończenia inwestycji na ul. Oświatowej oraz doprowadziły do użytkowania ul. Lipowej (pamiętajmy, że prace drogowe zakończyły się chwilę przed godziną 13 a więc tuż przed naszą uroczystością). Dziękuję firmie Krenz Studio, za zaprojektowanie plakatu i zaproszeń na uroczystość otwarcia przedszkola.

Dziękuje przedstawicielom OSP Golęczewo, Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły, przedstawicielom ZGK i pracownikom szkoły i przedszkola za przygotowanie placu przed przedszkolem do uroczystości.

Dziękuje uczniom szkoły i nauczycielom za przygotowanie i nadzór nad nagłośnieniem oraz uczniom szkoły za dzielne trzymanie wstęgi podczas jej przecinania. Dziękuje przedstawicielom OSP Golęczewo za czuwanie i dbanie o nasze bezpieczeństwo podczas uroczystości.

Dziękuje przedstawicielom Urzędu Gminy, Radzie Sołeckiej z Golęczewa, gronu pedagogicznemu, pracownikom szkoły i przedszkola, Radzie Rodziców z Golęczewa, rodzicom szkoły i przedszkola, Stowarzyszeniom działającym w Golęczewie i mieszkańcom za współorganizowanie uroczystości, pomoc, wsparcie i ogrom pracy włożony w przygotowania zarówno w przedszkolu jak i w świetlicy.

Dziękuje mediom z Suchego Lasu i Poznania oraz Gościom, za zaszczycenie swoją obecnością uroczystości.

Podsumowując całe wydarzenie, Jestem dumna, że mam przyjemność współpracować z takimi ludźmi. Przed nami jeszcze wiele pracy, ale wierze, że Wami wszystko jest możliwe.

Katarzyna Kachel
Sołtys Sołectwa Golęczewo.

Zapraszam do obejrzenia relacji z uroczystości nagranej przez Panią Agnieszkę Łęcką Redaktor Naczelną Sucholeskiego Magazynu Mieszkańców Gminy. 9 filmików zostało udostępnionych na
FB Sołectwo Golęczewo  
oraz zapraszamy do obejrzenia zdjęć i relacji z uroczystości na FB Gmina Suchy Las i www Zespołu Szkół w Chludowie.

Golęczewo: otwarcie nowego przedszkola