Obwieszczenie

W związku z zapytaniami dotyczącymi Obwieszczenia zamieszczam dodatkowo mapę z przedmiotowymi działkami.