Inwestycje w Golęczewie, nowe lampy na ul. Agrestowej i Malinowej

W lipcu zeszłego roku pisałam, że zgodnie z Planem zamówień publicznych gminy Suchy Las na rok 2019 r. zatwierdzonym przez Wójta Gminy Suchy Las 17.01.2019 r. w Golęczewie planowana jest inwestycja budowy oświetlenia w ciągu ul. Malinowej i Agrestowej.
Plik z Planem na stronie http://www.bip.suchylas.pl/280/plan-zamowien-publicznych/

Zgodnie z powyższym na początku stycznia inwestycja budowy oświetlenia w ciągu ul.  Malinowej i Agrestowej dobiegła końca, inwestycja zakończyła się przed czasem, termin realizacji był do lutego 2020 r.

Na powyższych ulicach zostało zamontowanych 20 lamp ulicznych, które już działają. Jest teraz bezpiecznie i jasno.