Podatek od Nieruchomości na rok 2020

W najbliższych dniach będę roznosić Decyzje w sprawie wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2020, które zobowiązałam się dostarczyć Państwu do 29 lutego 2020 r. Decyzje zapakowane są w koperty.

Podstawowym sposobem doręczania decyzji jest jej doręczenie bezpośrednio do rąk adresata decyzji lub jego pełnomocnika. Adresat winien potwierdzić odbiór przesyłki poprzez złożenie własnoręcznie podpisu i podanie daty jej odbioru na otrzymanej z UG Liście, którą będę miała przy sobie. Taki sposób daje pewność, że decyzja została doręczona do rąk adresata.

W przypadku nieobecności adresata w domu decyzję mogę doręczyć za pokwitowaniem, najpierw dorosłemu domownikowi a gdy go nie ma, sąsiadowi ( pod warunkiem że te osoby podejmą się oddania pisma adresatowi). W przypadku wydania decyzji sąsiadowi, w widocznym miejscu pozostawię karteczkę u którego sąsiada decyzję pozostawiłam.