Inwestycje w ciągu ul. Golęczewskiej, Dworcowej i Lipowej

Inwestycje na ul. Golęczewskiej i Dworcowej winne się zakończyć najpóźniej pod koniec sierpnia 2020 r.

Inwestycja na ul. Lipowej, tj. prace drogowe zostały wstrzymane w związku z koniecznością usunięcia kolizji telekomunikacyjnych oraz z siecią gazową. W toku są procedury formalne związane z przebudową poszczególnych sieci. Prace drogowe winne zostać wznowione w przeciągu dwóch tygodni.  Planowany termin zakończenia inwestycji to koniec września 2020 r.