Realizacja zadań z Funduszu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej na rok 2020.

  1. Oczekiwany remont świetlicy w Golęczewie rozpocznie się pod koniec lipca 2020.
  2. W trakcie przygotowywania inwestycji remontu Pomnika pamięci Narodowej w centrum Golęczewa okazało się, że niezbędne jest przygotowanie dodatkowej dokumentacji projektowej, która musi zostać skonsultowana z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Procedura powinna się zakończyć pod koniec lipca 2020 r.
  3. Zakup dwóch koszy na śmieci, już niedługo zostanie zrealizowany i kosze zostaną zamontowane nad stawem, bo tam ich najbardziej brakuje.
  4. Zlecenie na koszenie cmentarza zostało wystawione i jest realizowane przez wykonawcę.
  5. Zakup zabawek na plac zabaw został zrealizowany. Zakupiliśmy huśtawkę bocianie gniazdo, która została zamontowana na placu zabaw w miejscu starego domku drewnianego i sklepik dla młodszych dzieci, który został zamontowany obok piaskownicy.

6.  Konkurs w którym chciałam wziąć udział, wystartował więc jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentacji, chcemy zakupić między innymi ławki i stoły piwne.

Obecnie jestem na etapie pisania wniosku do Pana Wójta z propozycjami zadań, które chcielibyśmy wykonać w przyszłym roku, tj. w 2021 r. Zgłoszenia i wnioski przychodziły od Państwa przez cały rok i na ich podstawie przygotowuje propozycje. Mam nadzieję, że we wrześniu już uda nam się zrobić zebranie wiejskie na którym, omówimy najważniejsze zagadnienia.