Umowy na odprowadzanie ścieków z Aquanet

Przedstawiciel UG prosi mieszkańców z ul. Dworcowej, Lipowej, Kwiatowej, Czereśniowej i Polnej, którzy otrzymali umowy na odprowadzanie ścieków z Aguanet w dwóch egzemplarzach o zwrot do UG podpisanego jednego egzemplarza. Prośba dotyczy około 20 mieszkańców z wyżej wymienionych ulic. Umowę można przesłać przesyłką pocztową na adres UG lub dostarczyć do UG i zostawić w biurze podawczym.

Sprawę prowadzi Pan Andrzej Klepka z Referatu Budowlano Inwestycyjnego, pok. nr 109,
tel. 61 8926-502

Jak tylko otrzymam informacje z UG o możliwości przyłączenia się do sieci niezwłocznie o tym Państwa poinformuje.