Protokół z zebrania wiejskiego z 15.09.2020 r

W zakładce “Zebrania wiejskie” został umieszczony protokół z zebrania wiejskiego z 15. września 2020r.