Inwestycje, ul. Dworcowa, Czereśniowa, Golęczewska, dworzec PKP w Golęczewie, 4 etap inwestycji kanalizacyjny

Jakiś czas temu zadałam przedstawicielom UG nurtujące nas wszystkich pytania w zakresie wykonywanych inwestycji, poniżej zlepek pytań i odpowiedzi.

  1. ul. Dworcowa (kierunek od torów kolejowych do skrzyżowania ul. Tysiąclecia/Lipowa/Tysiąclecia)

Pytanie : Prawie na środku chodnika w bezpośrednim sąsiedztwie dworca PKP w Golęczewie zostały zamontowane znaki informujące o zbliżaniu się do przejazdu kolejowego (znaki kolejowe G1), w związku z tym mieszkańcy mają trudność w poruszaniu się po chodniku np. wózkami, rowerem.

Odpowiedź: Oznakowanie pionowe jest montowane zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacją ruchu, zwrócimy uwagę na przeglądach technicznych, na właściwe ustawienie znaków. 

2. ul. Dworcowa (kierunek od torów kolejowych do ul. Szosy Poznańskiej)

Pytanie : Jak tylko popada deszcz to automatycznie na zakręcie robi się ogromna kałuża, która stoi i nie ścieka do odpływów, prawdopodobnie coś jest nie tak z wyprofilowaniem jezdni, jest to dość niebezpieczne.

Odpowiedź:  Temat zgłoszony już do Wykonawcy jako usterka do poprawy.

3. ul. Dworcowa (cały remontowany odcinek)

Pytanie: Na chodnikach nadal zalega piasek a ponieważ jest to chodnik pieszo rowerowy to w niektórych miejscach jadąc na rowerze można się wywrócić.

Odpowiedź: Temat zgłoszony do Wykonawcy, trwają prace porządkowe i wykończeniowe przed odbiorem.

Pytanie: Znaki pionowe, które zostały wymalowane na jezdni, po krótkim czasie zaczęły się ścierać i ich zupełnie nie widać.

Odpowiedź: Oznakowanie poziome (malowanie) jest do ponownego wykonania, zgłoszone do Wykonawcy.

4. Odcinek ul. Czereśniowej od ul. Dworcowej

Pytanie: Zjazd z ul. Dworcowej w ul. Czereśniową nadal nie jest uzupełniony już miła prawie 1,5 roku (jak nie dłużej) jak to było do Państwa zgłaszane i wykonawca informował, że to uzupełni ale do dzisiaj jest wyrwa w asfalcie, która powoduje duże drgania i dyskomfort mieszkańców. Domy sąsiadujące najbardziej to odczuwają, robi się to samo co na krzyżówce z ul. Lipową i Tysiąclecia gdzie w związku z uskokiem zaczął pękać dom mieszkańców.

Odpowiedź:   Zakres zostanie uzupełniony równocześnie z wykonaniem nawierzchni na ul. Polnej. (prawdopodobnie w maju 2021 r.)

5. Budynek i plac przy dworcu kolejowym w Golęczewie

Pytanie: Czy budynek i plac przy dworcu kolejowym są już odebrane oraz kiedy będzie otwarta poczekalna.

Odpowiedź: Budynek dworca jest odebrany, teren wokół budynku oraz parking – do odbioru. Decyzja Pana Wójta w kwestii uruchomienia poczekalni jest uzależniona od sytuacji pandemicznej. 

6. Budynek PKP

Pytanie: Jakiś czas temu zgłaszałam usterkę pęknięć przy oknach w listewkach i pęknięć tynku, budynku dworca. Proszę o interwencję.

Odpowiedź: Pracownik UG obejrzał obiekt i wstępnie umówił się na przyszły tydzień (tydzień po weekendzie majowym) z wykonawcą celem usunięcia usterek.

7. 4 etap inwestycji kanalizacyjnej w Golęczewie

Pytanie: Czy jest już zawarta umowa na inwestycje kanalizacyjną z wykonawcą, a jeśli tak to jak wygląda harmonogram prac.

Odpowiedź: Nie otrzymaliśmy jeszcze podpisanej umowy z Wykonawcą. Po podpisaniu umowy, Wykonawca przedłoży harmonogram, który po akceptacji Zamawiającego, zostanie przekazany również do Pani wiadomości.

Wiadomość z sesji RG (29.04.2021 r.) Umowa została już podpisana z firmą Kaja. Rozpoczęcie inwestycji w maju 2021 r. a zakończenie koniec czerwca 2022 r.

Dodatkowe informacje:

*Z ustaleń telefonicznych z przedstawicielami UG wynika również, że wykonawcy w najbliższym czasie w ul. Dworcowej powinni nawieść ziemi i posiać trawę na poboczach i w miejscach pomiędzy chodnikami a płotami mieszkańców, podczas wizji lokalnej na ul. Dworcowej pracownicy zwrócą uwagę na estetykę chodników. Trwają obecnie prace w temacie projektu nasadzeń na ul. Dworcowej.

* Trwają również czynności przedstawicieli UG w kontekście kontaktu z przedstawicielami Inpost w celu posadowienia paczkomatu na parkingu przy dworcu PKP.

*Zwróciłam się również z pytaniem w zakresie ul. Golęczewskiej ( choć jest to już ulica należąca do Chludowa) natomiast mieszkańcy Golęczewa są głównymi użytkownikami tego chodnika w zakresie zapadającego się chodnika i krawężników oraz przepaści i dużej różnicy poziomów na niektórych odcinkach chodnika. Jeszcze nie otrzymała odpowiedzi w tym zakresie, jak ją otrzymam to mieszkańców poinformuje dostępnymi kanałami komunikacji.