XXI edycja konkursu “Wielkopolski Rolnik Roku”

Rolników, którzy wyrażą chęć uczestnictwa w XXI edycji Konkursu uprasza się o kontakt z przedstawicielem UG Panią Anną Stachowiak pracownikiem Referatu Ochrony Środowiska
e-mail: [email protected], telefon 61 892 62 83