Projekt zagospodarowania terenu na cele rekreacyjne – kolejny etap

Na podstawie spotkań, rozmów, sugestii mieszkańców, próśb i pomysłów dzieci i młodzieży został przygotowany projekt zagospodarowania terenu przy ul. Strażackiej dz. 152, 153/1, 154/8. Jest to teren, na którym znajduję się między innymi obecny plac zabaw i siłownia. W roku 2021 r. w funduszu Pobudzania Aktywności Obywatelskiej zostały zabezpieczone środki na ten cel.

Proszę o zapoznanie się z projektem i o wniesienie ewentualnych uwag do 30.06.2021 r.  pocztą elektroniczną na adres [email protected] W razie pytań, proszę o kontakt telefoniczny
792 03 09 80.

Poniżej odnośniki do stron, na których możecie Państwo podejrzeć sobie urządzenia, które pasowały by do przedstawionego planu.

Pierwsza opcja street workout (realizacja trzeci kwartał 2021), przeznaczona kwota 20.000 PLN (15 000 PLN na urządzenie a 5 000 PLN na podłoże)

http://placezabawbartez.pl/index.php?page=zestaw-street-workout-par-s05

Druga opcja street workout

https://playtime.pl/produkt/2585/street-workout-zestaw-14/303

Rampa skateparku

https://www.techramps.com/projekty-skateparkow,ii/przykladowe-elementy-skateparkow,iba/rampy,kgc/minirampa-h150,fjb

Tyrolka dla dzieci do 14 lat.

https://playtime.pl/produkt/2189/zjazd-linowy-tyrolka-2/202

Zabezpieczenie słupa na drodze dla rowerków, która biegnie po dwóch stronach słupa elektrycznego.

https://sportplus.pl/materace-oslonowe-slupow-i-krawedzi/1532-materac-oslonowy-na-slupy-zewnetrzne.html