Inwestycja kanalizacji IV etap – zebranie z mieszkańcami (Kręta, Krótka, Stolarska i Krzywa)

Pan Robert Roszczyński – kierownik robót, firmy Kaja tel. 602 510 858 zaprasza mieszkańców z ulic: Kręta, Krótka, Stolarska i Krzywa na spotkanie 28.06.2021 r. g. 18:00 do świetlicy wiejskiej w Golęczewie. Omawiane będą etapy przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.

Mieszkańcy z ulic Stawna, Błękitna, Lazurowa i Wodna proszeni są o przyniesienie do świetlicy wiejskiej w Golęczewie 28.06.2021 r. g. od 17:30  do 18.00 wypełnionych i podpisanych druków, które otrzymali na zebraniu 21.06.2021 r.

Uprzejmie prosimy o zachowanie obowiązujących restrykcji sanitarnych. Osoby mające zamiar uczestniczyć w zebraniu proszone są o zabranie ze sobą maseczki i o zakrycie ust i nosa a przy wejściu zobowiązane są zdezynfekować ręce.