Pielęgnacja drzew i nowe nasadzenia na ul. Dworcowej.

W okresie trzech tygodni w ciągu ul. Dworcowej (od torów kolejowych w kierunku Zielątkowa) odbywać się będą pracę pielęgnacyjne zieleni, poszczególne drzewa do przycięcia gałęzi będą oznaczone kolorem zielonym. W wyżej wspomnianym okresie nastąpi również nasadzenie drzew w zakresie uzupełnienia istniejącej zieleni, zgodnie z ustaleniami poczynionymi w 2019 r. i 2020 r. z przedstawicielami UG w Suchy Lesie, ZDP w Poznaniu i przedstawicielami Sołectwa.

Prace przez okres trzech tygodni będą prowadzone na zlecenie Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.