Obwieszczenia – budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym z infrastrukturą drogową i techniczną firmy DIMARK Manufacture SA na działce nr 425/49, obręb Golęczewo, gmina Suchy Las

– obwieszczenie – zaznamiające strony postępowania z treścią wydanej decyzji oraz przysługującym im prawie wniesienia odwołania od decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym z infrastrukturą drogową i techniczną firmy DIMARK Manufacture SA na działce nr 425/49, obręb Golęczewo, gmina Suchy Las”,

– obwieszczenie – podające do publicznej wiadomości informacji o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „budowa budynku produkcyjno-magazynowego z zapleczem socjalno-biurowym z infrastrukturą drogową i techniczną firmy DIMARK Manufacture SA na działce nr 425/49, obręb Golęczewo, gmina Suchy Las”.

Pobierz (PDF, Unknown)