Nabór wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Wójt Gminy Suchy Las,  1 lutego 2023 r. wydał zarządzenie nr 35/2023 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie gminy Suchy Las.

Termin składania wniosków do 3 marca 2023 r.