Informacja o śmierci Pani Grażyny Głowackiej

Wczoraj dotarła do nas bardzo smutna wiadomość o śmierci Pani Grażyny Głowackiej.
Panią Grażynę zapamiętamy zawsze uśmiechniętą i pogodną, jako życzliwego i empatycznego człowieka.

Pani Grażyna w latach 1981 – 2007 pracowała w Szkole Podstawowej im. Wojciecha Bogusławskiego w Suchym Lesie jako nauczyciel: chemii, fizyki, matematyki i nauczania początkowego.
Pani Grażyna była Przewodniczącą Rady Gminy Suchy Las w latach: 1990 – 1994; 1998 – 2002; 2002 – 2006 i Radną Powiatu Poznańskiego w latach: 2006 – 2010; 2010 – 2014; 2014 – 2018; 2018-2023.
Pani Grażyna była zasłużonym społecznikiem i działaczem na rzecz rozwoju środowiska lokalnego. Popularyzowała w regionie i poza nim historię lokalną, turystykę, krajoznawstwo i sport rowerowy.

Rodzinie, przyjaciołom i współpracownikom składamy kondolencje i wyrazy współczucia.
Sołtys Sołectwa Golęczewo wraz z Radą Sołecką i Radnym Golęczewa Rady Gminy Suchy Las. Organizacje działające na terenie Sołectwa Golęczewo oraz Mieszkańcy Golęczewa

Uroczystości pogrzebowe:
11 lutego o g. 14:00 w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa przy ul. Bogusławskiego w Suchym Lesie odbędzie sie msza pogrzebowa po której nastąpi uroczystość pogrzebowa na cmentarzu przy ul. Borówkowej w Suchym Lesie.