Komisja budżetu, 13.02.2023 r. godz. 18:00 w świetlicy w Golęczewie

Przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Złotkowo Zachód – teren aktywizacji gospodarczej, terminal intermodalny w Złotkowie.

Komisja budżetu zaprasza Mieszkańców na wyjazdowe posiedzenie komisji, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 13.02.2023 r. o godz. 18:00 w świetlicy w Golęczewie.

Na komisji inwestor, który złożył wniosek o sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania,

obejmującego obszar aktywizacji gospodarczej w północno- zachodniej części Złotkowa, przedstawi koncepcję budowy terminala z bocznicą kolejową.