Jubilaci z Golęczewa

Państwo Elżbieta i Józef Śpitalniak obchodzą w tym roku swoje Złote Gody – jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego.

Składamy najpiękniejsze życzenia z okazji tak wspaniałego święta.